Aluepäättäjä, oletko miettinyt, mitä hyötyä tutkimustoiminnasta on hyvinvointialueellesi?


Lääketutkimuksella on merkittävä yhteiskunnallinen arvo.

Niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossakin tehtävät kliiniset tutkimukset mahdollistavat uusimmat hoidot suomalaisille. Tutkimustyön kautta terveydenhuollon ammattilaiset saavat uusimman tutkimustiedon ja houkuttelevia työtehtäviä.

Lääkehoidot ovat tärkeä osa ihmisten hyvää ja vaikuttavaa hoitoa. Niillä voidaan parantaa ja ennaltaehkäistä sairauksia sekä lisätä työ- ja toimintakykyä. Ne ovat myös keskeinen keino hallita hyvinvointialueiden kokonaiskustannuksia ja purkaa hoitovelkaa.

Lääketeollisuuden tutkimus- ja tuotantoinvestoinnit tuovat alueille kaivattua hyvinvointia, korkean osaamisen työpaikkoja ja talouskasvua.
 

Lue lisää tutkimuksen mahdollisuuksista 

 

Miksi lääketieteellinen tutkimus on tärkeää meille jokaiselle?

Jokaisella suomalaisella tulisi olla mahdollisuus hyvään ja pitkään elämään.

Juuri tämän päämäärän eteen tutkijat ja lääketeollisuus tekevät työtä väsymättä. Moni ennen parantumaton sairaus onkin tänä päivänä hoidettavissa tai ennaltaehkäistävissä tieteen ja tutkijoiden tekemien läpimurtojen ansiosta.
 
Silti on kuitenkin lukuisia sairauksia, joita emme ole vielä kyenneet voittamaan. Siksi lääketutkimuksen on jatkuttava, jotta parantava hoito löytyisi niitä tarvitseville. Tutkimus luo toivoa myös heille, joilla sitä ei vielä ole.

Terveysala voi olla Suomen kasvun mahdollistaja

Kehittämällä terveysalan toimintaympäristöä saadaan kansantalouden kasvua, enemmän tuotantoinvestointeja sekä osaamista ja työpaikkoja Suomeen.