Molekyylistä markkinoille – lääkkeen elinkaari

Uusien lääkkeiden ja lääkemuotojen tuottaminen potilaiden käyttöön vaatii lääketeollisuudelta laajaa tutkimus- ja tuotekehitystyötä. Lääkkeillä parannetaan sairauksia, lisäksi lääkehoidolla ehkäistään ja pidetään tauteja kurissa sekä lievitetään niiden oireita. Sairauksien ihmiskunnalle asettamat haasteet ja uusien lääkkeiden kehittämistarpeet eivät ole hävinneet, vaikka lääkkeillä voidaankin jo nyt pelastaa monen ihmisen hengen ja hoitaa monia sellaisia tauteja, jotka ennen haittasivat merkittävästi potilaiden elämää ja saattoivat estää työssäkäynnin.

Monissa sairauksissa, kuten astmassa ja psyykkisissä sairauksissa, tehokas lääkehoito on mahdollistanut potilaille miellyttävämmän ja yhteiskunnalle edullisemman avohoidon lisäämisen. Elämänlaatu ja mahdolliset säästöt muissa terveydenhuollon kustannuksissa ovat nykyään tärkeitä näkökulmia lääkkeiden kehityksessä. Myös väestön ikääntyminen asettaa omat haasteensa lääkehoidon kehittämiselle.

Lääkkeen tutkimus- ja tuotekehitysprosessi

Lääkekehityksen vaiheet kestävät yhteensä useita vuosia. Kliinisten tutkimusten päättyminen merkitsee vielä melko pitkää odotusta, ennen kuin lääkkeelle mahdollisesti saadaan myyntilupa. Siksi kliinisiin lääketutkimuksiin osallistunut ei aina saa suoraan kuulla, millaisia tulokset olivat tutkimuksessa, johon hän niin tärkeällä panoksellaan osallistui.

Tutkiva lääketeollisuus panostaa vuosittain maailmanlaajuisesti yli 100 miljardia euroa tutkimukseen ja tuotekehitykseen uusien lääkeaineiden ja lääkemuotojen löytämiseksi (IFPMA 2012). Euroopan osuus tästä on noin 30 miljardia euroa. Silti on vielä sairauksia, joihin parantavaa lääkettä ei ole, eikä aina edes oireita lievittävää hoitoa, joten paljon tutkimusta vielä tarvitaan. Yhden lääkkeen kehityskustannukset ovat keskimäärin jopa yli miljardi euroa (EFPIA 2012).

Suomessa tehdään huomattavan paljon kansainvälistä lääketutkimusta. Se pitää maamme jatkuvasti lääkekehityksen ja lääketieteen eturintamassa. Suomalaistutkijat ovat olleet mukana kehittämässä lääkkeitä, jotka tuovat parempaa elämänlaatua miljoonille ihmisille eri puolilla maailmaa. Osakiitos tästä kuuluu erilaisiin lääketutkimuksiin osallistuneille kymmenille tuhansille tavallisille suomalaisille lapsille ja nuorille sekä aikuisille.

Uuden lääkeaineen tuominen markkinoille on noin 10–15 vuoden pitkällinen tutkimus- ja tuotekehitysprosessi. Vain häviävän pieni osa sopivista lääkemolekyyleistä päätyy myyntiin asti. Kuva selventää lääkekehityksen vaiheita.

tietoa_purkki

Markkinoilla olevan lääkkeen takana on pitkä tutkimus- ja tuotekehitysprosessi. Myyntiluvan jälkeenkin tehdään tutkimuksia ja seurataan lääkkeen turvallisuutta hyvin tarkkaan keräämällä haittavaikutustietoa. Lisäksi kehitetään lääkevalmistusta ja mahdollisesti uusia lääkemuotoja.