Tutkimukset motivoivat itsensä hoitamiseen

Lääketutkimuksia Oulun Terveystalossa tekevä ylilääkäri Jorma Strand on nähnyt, että tiedossa olevat vastaanottokäynnit parantavat tutkittavien motivaatiota hoitaa itseään. Jopa placeboryhmäläisten arvot ovat parantuneet, kun he ovat innostuneet hoitamaan itseään.

kokemuksia_js

Sisätautien erikoislääkäri Strand tutkii lääkkeitä pääasiassa kakkostyypin diabetekseen. Tutkittavalle tulee tutkimuskäyntejä noin 6–25. Alussa käyntejä on tiheämmin, kun seurataan lääkkeen soveltuvuutta. Tutkimuskäynnillä Strand selvittää, kuinka lääkkeen kanssa on mennyt. Lisäksi tehdään normaalit vastaanoton toimenpiteet ja mittaukset. Strand kertoo, että lääketutkimuksista hyötyy myös Suomen kansantalous, kun tutkittavat käyttävät vähemmän muuta terveydenhuoltoa. Lisäksi kansainvälisistä tutkimuksista Suomeen tulee rahaa ja tutkija saa kontakteja, jotka muuten voisivat jäädä saamatta.

– Näkee eturintamassa, miten käytännössä hoidot toimivat, Strand sanoo tärkeimmäksi syyksi, miksi hän tekee lääketutkimuksia.

– Uudet diabeteshoidot ovat erittäin hyvin siedettyjä ja harvoin tulee hypoglykemioita, Strand kertoo tuloksista. Meneillään on myös korkeaan kolesteroliin liittyvä tutkimus, jossa lääkeaineella on uusi vaikutusmekanismi. Strand on tehnyt myös verenpaine- ja osteoporoositutkimuksia. Hän on tehnyt lääketutkimuksia 90-luvun lopulta lähtien. Ne ovat olleet pääasiassa faasi III:n tutkimuksia. Strand korostaa tutkimuksen tekemisessä moniammatillisen tiiminsä merkitystä.

Jorma Strand kertoo, että oma paikkansa pitää lunastaa hyvällä palvelulla, että tutkittava kokee tulevansa kuulluksi kokonaisvaltaisesti eikä vain tutkimuksen kohteena. Oulun Terveystalo onkin saanut hyvin yhteydenottoja tutkimuksia koskeviin lehti-ilmoituksiinsa. Joskus tutkittavia on ilmoittautunut, vaikka ei ole ollut ilmoitustakaan. Toisinaan lääkkeistä julkisuudessa käydyt keskustelut aiheuttavat sen, että tavallista enemmän puhutaan mahdollisista haitoista.

– Turvallisuuspuolta on tutkimusprotokollissa mietitty tarkkaan ja sitä seurataan tarkasti, Strand kuitenkin sanoo.