Linkkinä tutkimuksen toimeksiantajan ja tutkimuskeskusten välillä

CRA (clinical research associate) toimii lääketutkimuksen toimeksiantajan ja tutkimuskeskusten välisenä linkkinä. Tutkimuskeskuksia ovat esimerkiksi lääkärikeskukset, joiden henkilökunnan pakeilla lääketutkimukseen osallistuvat käyvät.

kokemuksia_sm

– CRA hoitaa yhteydenpidon ja välittää tietoa molempiin suuntiin, kertoo CRA Suvi Mettovaara.

– Iso osa työtäni on matkustella ympäri Suomea tutkimuskeskuksiin monitorointikäynneille, sanoo Mettovaara, joka työskentelee Quintiles Oy:ssä. CRA valvoo hyvien kliinisten tutkimustapojen (GCP eli good clinical practice) toteutumista. Mettovaara tarkistaa, että lääketutkimuksessa mukana olevat tutkittavat ovat antaneet kirjallisen suostumuksen osallistumisestaan. Lisäksi hän vertaa sairauskertomuksia ja tutkimuskeskuksen keräämiä potilastietietoja toimeksiantajan tutkimustietokantaan syötettyihin tietoihin.

Seurattavana ovat myös tutkimuslääkkeet: se, että niitä säilytetään oikein ja että niitä on riittävästi. Myös jaettujen ja palautettujen tutkimuslääkkeiden määrien on täsmättävä. Tehtävänä on myös varmistaa, että oikeat henkilöt ovat saaneet oikeat lääkkeet. Mettovaara tarkistaa myös sen, että oikeiden henkilöiden oikeat tutkimusnäytteet ovat lähteneet laboratorioihin ajallaan, että niiden tulokset ovat tulleet keskuksiin ja että tutkijalääkäri on katsonut ne läpi. Työhön kuuluu myös varmistaa, että kaikki haittatapahtumat on raportoitu toimeksiantajan tietokantaan.

– Toimistolla valmistelen tulevia monitorointikäyntejä, hoidan tehtyjen monitorointikäyntien raportoinnin toimeksiantajalle, toimitan tietoa ja kysymyksiä toimeksiantajalta keskuksiin ja toisinpäin ja seuraan erilaisia tutkimuksen laadusta ja etenemisestä kertovia tilastoja, Mettovaara sanoo. Lisäksi työhön kuuluu kokouksia, koulutuksia ja juoksevien asioiden hoitamista.

Suvi Mettovaara pitää itsenäistä työtään vaihtelevana ja mielenkiintoisena. Hän on hoitanut CRA:na faasien 2–4 tutkimuksia. Ne ovat olleet muun muassa syöpä-, osteoporoosi- ja sydäntautilääkkeisiin sekä rokotteisiin liittyviä tutkimuksia. Mettovaara on ollut CRA:n tehtävissä vuodesta 2007. Hän on koulutukseltaan terveydenhoitaja (AMK), mutta kesästä 2014 lähtien terveydenhoitaja (ylempi AMK).