Kaiken oltava kunnossa ennen kuin lääkettä annetaan tutkittavalle

– Työ on mielenkiintoista ja haastavaa. Lääkekehityksen puolella kuten lääketieteessä on tapahtunut ja tapahtuu koko ajan hurjaa kehitystä, kertoo lääketieteen tohtori Leena Mattila, joka työskentelee Orion Pharmalla.

kokemuksia_lm

Mattila on myös sisätautiopin dosentti sekä sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri. Lisäksi hänellä on lääkealan erityispätevyys. Vuodesta 1992 lähtien Mattila on ollut kehittämässä lääkkeitä muun muassa sydän-, keuhko- ja reumasairauksiin sekä hormonikorvaushoitoihin. Erityisesti hän iloitsee syöpiin tehonneista uusista yhdisteistä, joita Orion Pharma on tutkinut viime vuosina.

– Asenne lääketutkimuksiin ei ole juuri muuttunut. Terveillä vapaaehtoisilla tehtävissä tutkimuksissa haasteena ovat pidempikestoiset, aikaa vaativat tutkimukset, jolloin tutkimushenkilöiden saamista rajoittaa paljolti heidän muut kiireet, kertoo Mattila, joka sanoo, että moni on löytänyt tutkimusten kautta uusia ystäviäkin. Hyötyä tutkittavalle on muun muassa tieto terveydentilasta ja rahallinen korvaus. Lisäksi tutkittava on hyödyksi kotimaiselle lääkekehitystyölle ja hän auttaa saamaan uusia lääkkeitä markkinoille.

Kliinisen lääketutkimuksen yksikössä Leena Mattila tekee faasi I:n tutkimuksia eli tutkimuksia terveillä vapaaehtoisilla. Tutkimuksen toteuttajana työhön kuuluu toisaalla Orionissa tehdyn tutkimussuunnitelman eli protokollan kommentointia ja materiaalin koostamista eettiselle toimikunnalle, jolta pitää saada myönteinen lausunto ennen tutkimuksen alkua. Mattila myös kokoaa tutkittavalle tietopaketin tutkimuksesta. Hän haastattelee ja tutkii vapaaehtoisia selvittääkseen heidän soveltuvuuttaan tutkimukseen. Myös tutkimuspäivän aamuna on vuorossa haastattelut ja tutkiminen, esimerkiksi keuhkojen kuuntelu ja verenpaineen ottaminen. Tehtäviin kuuluu myös lopputarkastukset sekä haittatapahtumien seuranta ja raportointi. Lisäksi tutkimukseen kuuluu tietojen tallennus sekä tutkimushoitajan tallentamien tietojen tarkistaminen. Päätutkijana Mattila myös valvoo, että tutkimuksen aikana noudatetaan kaikkia lääketutkimukseen kuuluvia lakeja, määräyksiä ja ohjeita.

– Ennen kuin tutkittava saa lääkettä, kaiken on oltava kunnossa, Mattila tiivistää.

Tutkimuksen ja kehityksen (Research & Development) puolella Leena Mattila on suunnitellut kaikkien kliinisen faasin tutkimuksia Senior Medical Advisorina. Kliinistä tutkimusta lähdetään suunnittelemaan nonkliinisen teho- ja turvallisuustiedon perusteella.