Kliinisen tutkimuksen päivä 19.5.2017

Kliinisissä lääketutkimuksissa esimerkiksi syöpää sairastava potilas saa käyttöönsä lääketieteen uusimpiin innovaatioihin pohjautuvan lääkkeen, jolla voi olla merkittävä vaikutus potilaan ennusteeseen – viime kädessä elämän jatkumiseen. Potilaiden saamien hyötyjen lisäksi lääketutkimukset parantavat terveydenhuollon hoitokäytäntöjä tuomalla lääketieteen uusimmat saavutukset osaksi lääkäreiden kliinistä työtä ja osaamista.

Kliinisen tutkimuksen päivää vietetään James Lindin 20.5.1747 tekemän ensimmäisen kliinisen tutkimuksen kunniaksi. Tutkimuksen avulla selvisi, että merimiehiä vaivannutta keripukkia voi ehkäistä tarjoamalla heille sitrushedelmiä.

Katso videolta miten tämän päivän lääketutkimus antoi melanoomaa sairastaneelle Juholle uuden mahdollisuuden. Hän osallistui uuden lääkkeen tehoa testaavaan tutkimukseen ja kolmen kuukauden kuluttua suurin osa hänen syöpäkasvaimistaan oli kadonnut kokonaan.

Uusimmat tutkimusilmoitukset

Laaketutkimukset.fi kokoaa suomalaiset lääketutkimukset

Mitkä ovat lääketutkimukseen osallistuvan oikeudet? Onko tutkimukseen osallistuminen turvallista? Voiko osallistumisen keskeyttää? Saako tutkimukseen osallistuva henkilö palkkaa ja rikastuuko tutkija tutkittavan kustannuksella? Nämä ovat kysymyksiä, joihin tutkimukseen osallistumista harkitseva monesti haluaa vastauksia.

Laaketutkimukset.fi on tarkoitettu lisämateriaaliksi kliiniseen eli ihmisillä tehtävään lääke- tai rokotetutkimukseen osallistumista harkitseville tai tutkimuksessa jo mukana oleville henkilöille.

Sivustolla lääketutkimuksia tekevät yritykset ja organisaatiot voivat ilmoittaa omista tutkimuksistaan. Lääketietokeskus on tuottanut sivuston yhdessä lääkealan toimijoiden kanssa. Tutkimuksia tekevät toimijat varmistavat, että sivustolla esillä olevilla ilmoituksilla on valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan TUKIJAn tai alueellisen eettisen toimikunnan puoltava lausunto. Tutkimustoimintaa valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Lisätietoja TUKIJAsta ja Fimeasta löydät alla olevista linkeistä.

TUKIJA

Fimea